Uzņēmums

Doma par biroja dibināšanu radās 2006. gadā. Tūlīt tika izdomāts arī nosaukums „KONSTRUKTORIKS”, kas saglabājās nemainīgs līdz šim brīdim. 2006. gada 30. augusts kļuva par nozīmīgu dienu mūsu uzņēmumam, tā kā šajā dienā mēs tikām reģistrēti Latvijas Republikas Komersantu Reģistrā.

Kopš pirmās dibināšanas dienas projektēšanas organizācija aktīvi darbojas būvkonstrukciju projektēšanas jomā. Darbs notiek ciešā sadarbībā ar arhitektu un inženieru birojiem, kā arī privātiem arhitektiem un inženieriem.

Projektos tiek pielietotas zināšanas par pēdējiem sasniegumiem būvniecībā. Tiecoties pēc jaunām tehnoloģijām, netiek aizmirsti arī pagātnes būvzinātnes sasniegumi.

Jūsu prasību apmierināšanai, kompānijas vadība liek uzsvaru uz vismodernāko automatizētas projektēšanas tehnoloģiju pielietošanu. Šādu sistēmu izmantošana garantē maksimālu darba efektivitāti un paveiktā darba kvalitāti.

Uzņēmums nodarbojas ar jaunbūvju un rekonstrukciju projektiem, veic tehniskās apsekošanas, autoruzraudzību, kā arī būvkonstrukciju ekspertīzes.

Mēs vienmēr esam gatavi realizēt Jūsu visdrosmīgākās idejas un sapņus.