Ēkas rekonstrukcija – 3.stāva izbūve, Avotu iela 19, Rīga