Ēkas rekonstrukcija gatavās produkcijas noliktavas vajadzībām, Krustpils ielā 53, Rīga