Dzīvojamas ēkas rekonstrukcija, Apšu iela 5, Liepāja