Garāžas un saimniecības ēkas rekonstrukcija, Pils iela 14, Tukums