Skultes pagasta pakalpojumu centra rekonstrukcija un katlu mājas būvniecība