Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un dzeramā ūdens attīrīšanas staciju būvniecība, Ērgļi, Madona