Bibliotēkas ēkas rekonstrukcija, Rīgas iela 136, Līvāni