Fermentātoru izbūve, Jelgavas novads, Glūdas pagasts „Vecsmildziņas”