Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija, Koknese, Kokneses novads