Biogāzes ražotne ar 0.5MW jaudas koģenerācijas staciju, Līvāni