Bobsleja trase Siguldā. Pretsaules un ārējo nokrišņu aizsardzības sistēmas nomaiņa, Šveices iela 13, Sigulda