Jaunu taku maršrutu un antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās, II posms “Dabas tūrisma infrastruktūras izveide”