Dzīvojamās ēkas rekonstrukcija, Elizabetes iela 12, Rīga