Dzīvojamās ēkas rekonstrukcija, Kalnciema iela 2a, Rīga