Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija, Apdzīvotā vieta “Gaismas”, Stūnīšu ciems, Olaines novads