Dzīvojamās ēkas rekonstrukcija, Elizabetes iela 4, Rīga