Divu daudzdzīvokļu ēku rekonstrukcija, Krāsotāju iela 28, Rīga