Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, Skolas iela 17, Rīga