Ēku Rīgā, Raiņa bulvārī 5 un Raiņa bulvārī 6 rekonstrukcija