Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas rekonstrukcija, Brīvības iela 46, Rīga