Taras cehs, “Jaunšķilteri”, Salacgrīvas pagasts, Salacgrīvas novads