Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku lit 001, lit 002, lit 003 rekonstrukcija, Ģertrūdes iela 121, Rīga