Ēkas daļas nojaukšana un konstrukciju nostiprināšana, Peitavas iela 9/11, Rīga