Skatu torņa būvprojekta izstrāde Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve dabas parkā “Abavas senleja”, Krasta iela 23, Sabile, Talsu novads