Dzīvojamās mājas un palīgēku 1. un 2. kārtas rekonstrukcija, Artilērijas iela 35, Rīga