Skatu torņa izbūve un pieguļošās teritorijas labiekārtošana, Pilssalā, Jelgava