Pamatskolas moduļu tipa telpu izbūve, Viskalnu iela 7, Tīraine, Mārupes novads