Izglītības iestādes moduļu tipa telpu piebūve, Mazcenu aleja 4A, Jaunmārupe, Mārupes novads