Dzīvojamās ēka (lit. 001) un dzīvojamās ēkas pagalma pagrabs (lit. 002), Kr. Valdemāra iela 27/29, Rīga