Ēkas pārbūve ar lietošanas veida maiņu un teritorijas labiekārtošanu Balasta dambī 34, Rīgā