Ēkas ar zinātniski pētnieciskās iestādes telpām rekonstrukcija / jaunbūve, Nikolaja Rēriha iela 3, Rīga